Xin chào Ban Điều hành,
Hồ sơ nhà em diện F4, WAC0606253383 có các thông tin sau:
Priority Date: 14/12/2005
Receipt Date: 20/12/2005
Notice Date: 13/04/2009.
Xin cho em hỏi hồ sơ nhà em phải chờ bao lâu nữa? Vì sao Notice Date và Priority Date cách xa nhau vậy ạ? Em cám ơn.

Join the forum discussion on this post

Posted by thuhieutruong

: