WASHINGTON – Các nhà lãnh đạo Dân chủ tại Nhà đang thúc đẩy một đợt thanh toán kích thích kinh tế khác lên tới 1.200 đô la mỗi người trong luật cứu trợ coronavirus mới đang tiến hành bỏ phiếu vào thứ Sáu.

Các tiêu chí đủ điều kiện trong Đạo luật HEROES tương tự như các tiêu chí trong vòng đầu tiên được phê duyệt vào cuối tháng 3, với một số mở rộng.

Luật pháp sẽ cung cấp tới 1.200 đô la thanh toán (hoặc 2.400 đô la cho các cặp vợ chồng), với thêm 1.200 đô la cho mỗi người phụ thuộc tối đa là ba.

Ngưỡng thu nhập giống như trong Đạo luật CARES, với tiền cho những người kiếm được tới 99.000 đô la và các cặp vợ chồng lên tới 198.000 đô la. Số tiền sẽ bắt đầu giảm từ 1.200 đô la trên ngưỡng tương ứng là 75.000 đô la và 150.000 đô la.

Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi


Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, D-Calif., Cho biết hôm thứ Ba rằng đối với nhiều người Mỹ, các khoản thanh toán trực tiếp mới là “cần thiết cho sự sống còn của họ” và chúng sẽ đóng vai trò là “tác nhân kích thích nền kinh tế”.

Luật pháp làm cho tất cả những người phụ thuộc đủ điều kiện nhận thêm 1.200 đô la, thay vì chỉ trẻ em dưới 17 tuổi. Điều đó bao gồm các hộ gia đình có sinh viên toàn thời gian dưới 24 tuổi và người phụ thuộc trưởng thành. Những người quá hạn nhận trợ cấp nuôi con sẽ không mất các khoản thanh toán của họ, được trang hoàng trong vòng đầu tiên và tiền sẽ không được chuyển để trả nợ.

Luật pháp sẽ loại bỏ yêu cầu của Đạo luật CARES về số An sinh Xã hội, nghĩa là người nhập cư nộp tờ khai với số nhận dạng người nộp thuế (hoặc TIN) có thể nhận được tiền.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: