nhap-tich-my-loi-vao-giac-mo-mu-p-1-1

WASHINGTON – Bạn tự thấy mình làm việc quá mệt nhọc? Chớ dọn sang Nhật Bản, nơi sẽ làm bạn thê thảm hơn vì làm mệt hơn. Hãy dọn sang Châu Âu, nơi trung bình dân Châu Âu làm việc ít 19% thời lượng hơn so với công nhân Mỹ.

Tức là, công nhân Mỹ làm việc nhiều hơn công nhân Liên Âu, trung bình 1 giờ mỗi ngày làm việc trong tuần, theo nghiên cứu của tạp chí tài chánh Fortune.

Các nhà nghiên cứu khảo sát 3 cuộc thăm dò người lao động từ Mỹ và Châu Âu để xem bao nhiêu giờ một công nhân làm việc trung bình, tại nhiều quốc gia khác nhau.

Nghi6n cứu cho thấy công nhân Mỹ lam việc trung bình 1,353 giờ/năm, mức cao nhất trong 19 quốc gia được nghiên cứu.

Trong đó, dân chúng Italy làm việc trung bình 960 giờ/năm, thấp nhất về giờ làm việc trong nhóm quốc gia nghiên cứu.

Dân Mỹ cũng về hưu trễ hơn, nghỉ ít ngày hơn, làm nhiều giờ bất thường hơn – nửa khuya hay cuối tuần.

Có một yếu tố: thuế ở Châu Âu cao hơn Mỹ, cũng là 1 yếu tố để dân Châu Âu làm ít giờ hơn, vì không muốn bị thuế nặng. Thêm nữa, công đoàn bên Châu Âu mạnh hơn, và đã bênh vực công nhân Châu Âu để làm ít giờ hơn.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: