Một nhóm gồm hơn 100 người biểu tình đã hội tụ tại Huntington Beach hôm thứ Sáu trong một cuộc biểu tình chống lại các quy tắc ở nhà của coronavirus California, một phần của một loạt các cuộc biểu tình quốc gia được tổ chức bởi các nhóm bảo thủ.

Những người biểu tình – một số có biểu ngữ Trump và cờ Mỹ – hầu hết không đeo mặt nạ hoặc thực hành cách xa xã hội khi đứng cách nhau ít nhất sáu feet. Và họ đưa ra quan điểm về sự lây lan của coronavirus khác với các phát hiện khoa học và các chuyên gia khuyến nghị.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: