Chiều Thứ Hai, 23 Tháng Ba, phe Dân Chủ tại Hạ Viện đưa kế hoạch cứu nguy kinh tế trong đó trực tiếp cho $1,500 mỗi người lớn và $1,500 mỗi trẻ em, sống cùng một gia đình.

Mỗi gia đình có nhiều nhất là ba trẻ em.

Mỗi gia đình nhận tối đa là $7,000.

Theo kế hoạch này, mỗi cá nhân có thu nhập trên $75,000 và mỗi cặp vợ chồng có tổng thu nhập trên $150,000 sẽ trả lại một số hay tất cả khi khai thuế vào cuối năm. Tuy nhiên, họ có thể chọn trả dần trong vòng 3 năm.

Tờ báo The Hill trích tài liệu từ Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện cho biết, Sở Thuế Vụ Liên Bang (IRS) và Sở An Sinh Xã Hội sẽ cùng làm việc để gởi tiền đến từng gia đình. Tiền cũng có thể chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng người thụ hưởng, sau khi nối kết với hệ thống trả trực tiếp.

Bản kế hoạch cứu nguy kinh tế này, với điều khoản gia tăng số tiền cho những người thu nhập thấp được chuyền tay tại Quốc Hội vào buổi chiều Thứ Hai.

Bản kế hoạch trên của phe Dân Chủ Hạ Viện được đưa ra giữa lúc Thượng Viện bế tắc trong việc thỏa thuận bản kế hoạch của phe Cộng Hòa Thượng Viện.

Kế hoạch của phe Cộng Hòa Thượng Viện đề xuất cho mỗi người lớn là $1,200, mỗi cặp vợ chồng là $2,400 và mỗi trẻ em $500.

Ngoài điều khoản cho tiền trực tiếp mỗi cá nhân, kế hoạch của phe Dân Chủ bao gồm tài trợ cho hệ thống y tế, tăng trợ cấp thất nghiệp, cung cấp quỹ tài trợ và cho doanh nghiệp nhỏ vay tiền, và tăng thêm ngân khoản cho các kế hoạch chống dịch COVID-19 của các tiểu bang và địa phương. 

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: