Payscale thăm dò 2.3 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học và hơn 2,700 trường cao đẳng và đại học, tất cả đều để tìm hiểu trường nào mà sinh viên ra trường kiếm ra nhiều tiền nhất kể từ lúc họ tốt nghiệp.

Sau đây là danh sách 10 trường cao đẳng và đại học đứng đầu về mức lương cao nhất mà sinh viên ra trường kiếm được.

1- Stanford University,

2- Harvey Mudd,

3- California Institute of Technology,

4- Massachusetts Institute of Technology (cùng hạng 3 với CalTech),

5- Princeton University,

6- SUNY Maritine College,

7- United States Military Academy,

8- Dartmouth College,

9- Babson College,

10- United States Naval Academy.

Hạng thứ nhất và thứ hai dành cho các sinh viên tốt nghiệp cử nhân. Harvey Mudd nằm ở thành phố Claremont, California.

Trường Cao Đẳng Helene Fuld College of Nursing, Pacific Union College, và Labooure College là 3 trường cao đẳng 2 năm đứng hàng đầu về mức lương mà các sinh viên ra trường từ đây kiếm đước.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: