Dự luật Omnibus sẽ tiếp tục tài trợ cho Chính phủ Liên bang cho đến 30/09/2017, dự luật này đã được thông qua tại cả Hạ viện và Thượng viện vào 04/05/2017 và được Tổng thống Donald Trump ký vào 05/05/2017.

Điều đó đồng nghĩa với việc chương trình đầu tư an cư EB-5 chính thức được gia hạn đến hết ngày 30/09/2017 với số tiền đầu tư sẽ không thay đổi (vẫn giữ nguyên ở mức 500.000 USD) và điều kiện xét duyệt đơn không thay đổi so với trước.

Theo EB5insights, dự luật vẫn tiếp tục điều khoản mở rộng Chương trình Vùng khuyến khích đầu tư EB-5 – cho đến ngày 30/09/2017. Trong khi dự luật Omnibus không có các điều khoản làm thay đổi chương trình, bao gồm tiền đầu tư tối thiểu, lựa chọn vùng TEA, hoặc các biện pháp toàn vẹn, các bên liên quan cần lưu ý rằng giai đoạn nhận xét cho các quy định EB-5 được đề xuất đã kết thúc vào 11/04, và các nhận xét hiện đang trong giai đoạn đánh giá.

8:22 sáng | 12 Tháng Năm, 2017

Chương trình EB-5 chính thức được gia hạn đến 30/09/2017

Dự luật Omnibus sẽ tiếp tục tài trợ cho Chính phủ Liên bang cho đến 30/09/2017, dự luật này đã được thông qua tại cả Hạ viện và Thượng viện vào 04/05/2017 và được Tổng thống Donald Trump ký vào 05/05/2017.

EB5

Điều đó đồng nghĩa với việc chương trình đầu tư an cư EB-5 chính thức được gia hạn đến hết ngày 30/09/2017 với số tiền đầu tư sẽ không thay đổi (vẫn giữ nguyên ở mức 500.000 USD) và điều kiện xét duyệt đơn không thay đổi so với trước.

Theo EB5insights, dự luật vẫn tiếp tục điều khoản mở rộng Chương trình Vùng khuyến khích đầu tư EB-5 – cho đến ngày 30/09/2017. Trong khi dự luật Omnibus không có các điều khoản làm thay đổi chương trình, bao gồm tiền đầu tư tối thiểu, lựa chọn vùng TEA, hoặc các biện pháp toàn vẹn, các bên liên quan cần lưu ý rằng giai đoạn nhận xét cho các quy định EB-5 được đề xuất đã kết thúc vào 11/04, và các nhận xét hiện đang trong giai đoạn đánh giá.

Sau khi xem xét DHS, các quy định sẽ được gửi đến OMB (Văn phòng Quản lý và Ngân sách)/OIRA (Văn phòng Thông tin và Quy định) để xem xét và phê duyệt lần cuối cùng. Nếu khi các quy định được công bố là quyết định cuối cùng trong Đăng ký Liên bang, việc triển khai có thể được tiến hành ít nhất là 30 ngày kể từ ngày xuất bản.

Ngoài ra, đã có nhiều cuộc thảo luận hiệu quả với các thành viên của Quốc hội về cải cách EB-5 thông qua pháp luật bằng các dự thảo văn bản pháp luật được lưu hành. Các bên liên quan chủ yếu đến EB-5 đã và đang làm việc để đạt được thỏa hiệp với các thành viên của Quốc hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của các quy định đề xuất EB-5 cũng như hoạt động lập pháp từ nay đến 30/09/2017.

 

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: