Reuters – Nhiều công ty Hoa Kỳ đã cảnh báo với chính phủ Trump là câu hỏi về quốc tịch trong bản điều tra dân số năm 2020 sẽ làm hại đến công việc làm ăn của họ.

Lý do mà họ đưa ra là nếu câu hỏi về quốc tịch mà được thi hành, nó có thể dẫn đến chuyện kiểm tra sai sót con số di dân, làm hại đến dữ liệu để họ chọn địa điểm các cửa hàng và làm hại đến hàng tồn kho và việc quảng cáo sản phẩm.

Nhiều đại diện của các nhóm như Phòng Thương Mại Mỹ, Hiệp hội Quốc gia Bán lẻ và Hội đồng các Trung tâm Mua sắm đã nêu quan ngại của họ khi gặp gỡ các viên chức chính phủ Trump.

Các viên chức ngành kỹ nghệ của chính phủ Trump thì muốn cơ quan Census Bureau và Bộ Thương Mại bảo đảm là câu hỏi về quốc tịch sẽ không ảnh hưởng đến kết quả điều tra dân số, theo nhiều nguồn tin ẩn danh cho biết.

Mỗi 10 năm một lần, cơ quan Census Bureau tiến hành kiểm tra dân số và áp lực của các công ty cho thấy chuyện kiểm tra dân số như thế có tác động lên kinh tế ra sao.

Census Bureau sẽ giúp vạch lại bản đồ cử tri bỏ phiếu và phân phối 800 tỉ đô la trong các chương trình liên bang cho các tiểu bang, còn các công ty cho hay kết quả này sẽ giúp họ biết khá chi tiết về thị trường nhân lực và khách hàng của họ.

Lần đầu tiên từ 70 năm qua, Census Bureau bị áp lực của chính phủ Trump là phải thêm vào câu hỏi về quốc tịch trong việc điều tra của họ, một đề nghị vấp nhiều phản ứng của nhiều giới.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: