Một nhà giam của Cảnh Sát Di Trú ở Phoenix, Arizona. (Hình: Thomas Hawthorne/The Arizona Republic via AP)

WASHINGTON, DC– Cảnh sát di trú (ICE) đặt các “an toàn khu của di dân lậu” trong tầm nhắm, bằng cách gia tăng áp lực buộc những nơi này phải hợp tác với họ.

Theo CNN, “an toàn khu của di dân lậu” là từ danh chung nhằm chỉ những tiểu bang, thành phố hoặc quận hạt, nơi có chủ trương giới hạn sự hợp tác hoặc liên quan đến hoạt động của cơ quan di trú liên bang.

Hiện có hơn 100 nơi thuộc loại này trên khắp Hoa Kỳ, trong đó gồm các thành phố lớn như New York, Los Angeles, và Chicago.

Một giới chức di trú cao cấp tiết lộ rằng trong thời gian qua các giới chức cao cấp thuộc cơ quan tham dự những phiên họp nội bộ bàn luận về việc tiến hành thêm các cuộc bố ráp tại những địa điểm nêu trên.

ICE phủ nhận các nguồn tin nói rằng mọi cuộc hành quân của họ là để trừng phạt các an toàn khu, và tái khẳng định rằng những cuộc bố ráp chẳng qua chỉ là những hoạt động liên tục bình thường của cơ quan nhằm duy trì sự an toàn công cộng.

Tuy nhiên, những gì đang diễn ra có vẻ như phản ảnh áp lực của chính phủ Tổng Thống Donald Trump đối với các an toàn khu.

Tổng thống Trump từng nói rằng các thành phố che chở di dân chỉ tạo thêm nguy hiểm cho an toàn công cộng và an ninh quốc gia, qua việc dung túng tội phạm và không chịu giao nộp cho giới chức liên bang những kẻ tình nghi tội phạm hoặc từng bị lãnh án.

Trong suốt thời gian vận động tranh cử và kể từ khi vào Tòa Bạch Ốc, tổng thống luôn đặt việc bố ráp di dân lậu và phá vỡ những an toàn khu lên ưu tiên hàng đầu.

Tuy vậy, giới chức ở hầu hết những an toàn khu đều đáp ứng bằng cách duy trì chính sách che chở di dân của họ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: