OAKLAND, Calif. (KTVU) – Một phân tích mới nhất xếp hạng California là tiểu bang nguy hiểm đứng thứ 14 trên quốc gia, với số vụ tội phạm bạo lực cao nhất, cao hơn bất cứ tiểu bang nào. 

Ngay cả khi tính đến thực tế California là tiểu bang đông dân nhất trên quốc gia, nghiên cứu cũng cho thấy tỉ lệ tội phạm bạo lực vẫn cao ở mức không tương xứng. 

Theo tường trình từ 24/7 Wall St., gần 12% dân chúng Mỹ ở California, nhưng tiểu bang lại có 14% tỉ lệ tất cả tội phạm bạo lực.  

Nghiên cứu phân tích số liệu thống kê liên bang về tội phạm bạo lực liên quan đến những vụ hiếp dâm, ăn cướp, hành hung gia trọng, và sát nhân, sử dụng dữ liệu từ Chương trình báo cáo Tội phạm thống nhất 2018 của FBI. 

Trên cả nước, tỉ lệ tội phạm bạo lực đứng ở mức 381 vụ trên 100.000 người. Ở California, tỉ lệ này là 447,4 vụ trên 100.000 người. Và tiểu bang có số vụ sát nhân cao nhất trên quốc gia với 1.739 vụ trong năm 2018. 

Các con số cũng cho thấy California có tỉ lệ bắt giữ thấp đứng thứ 19 trên cả nước, với 424 người trong tù tiểu bang và tù liên bang trong 100.000 người thành niên. 

Thành phố có tỉ lệ tội phạm cao nhất ở California là Emeryville ở vùng Vịnh San Francisco. Với dân số 12.016 người, Emeryville có 170 vụ tội phạm bạo lực vào năm 2018. 

Theo KTVU

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: