Địa ốc tại California là mắc nhất so với phần còn lại của nước Mỹ.  Theo chỉ số tháng 9 của Zillow’s, giá trung bình đối với căn nhà biệt lập trong tiểu bang là $549,000 là cao, nhưng giá hà thì có khi caon hơn tại 4 thành phố lớn nhất:

– Los Angeles: $898,949

– San Diego: $848,500

– San Jose: $1,099,990

-San Francisco: $1,400,000.

Một ngôi nhà ở Fountain Valley, California

Tại đại đa số thành phố lớn của Mỹ, tiền nhà rẻ. Số tiền mua một căn nhà biệt lập tại California có thể đem mua nhiều căn nhà tại những nơi khác.

Texas là tiểu bang bùng nổ dân số và kinh doanh. Ngày càng có nhiều người Mỹ dọn về ở Tiểu Bang Một Sao, được lôi cuốn bởi việc làm và nhà ở vừa túi tiền. Theo Zillow, giá trung bình một căn nhà biệt lập tại Texas là $277,062 – một nửa giá so với căn nhà tại California.

Một ngội nhà ở Texas

Khi so sánh giá nhà theo từng thành phố, giá nhà tại California trở thành chóa mắt hơn. Hãy xem giá nhà biệt lập tại 4 thành phố lớn của tiểu bang Texas:

– Houston: $342,250

– Dallas: $415,000

– Fort Worth: $255,000

-San Antonio: $237,500

-Austin: $394,950.

Nếu so sánh với Florida thì còn khác biệt hơn nữa. Giá nhà trung bình tại Florida là $299,623 đối với căn nhà biệt lập, thì chỉ bằng một nửa giá nhà tương đương ở California.

Ngay cả tại những thành phố lớn đắt đỏ hơn của Florida, như Miami, thì giá nhà trung bình của một căn nhà vẫn chỉ $499,000.

Nếu tính theo giá nhà tại San Francisco của California thì có thể mua được tới 6 căn nhà tại San Antonio của Texas.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: