download

LOS ANGELES – Tiểu bang California thường bị xếp hạng là tiểu bang tệ hại nhất Hoa Kỳ về điều kiện kinh doanh. Bây giờ, một cuộc nghiên cứu khác cho thấy California đứng chót trong một số lĩnh vực tự do, đặc biệt là tự do kinh doanh.

Cuộc nghiên cứu cho ấn bản 2016 của “Freedom in the 50 States” (Chỉ số tự do của 50 tiểu bang), khảo sát và xếp hạng bởi viện nghiên cứu Cato Institute, trong đó đo lường nhiều thang điểm – trong đó có số đo tự do hai lĩnh vực rộng – tự do kinh tế và tự do cá nhân.

California đứng hạng thứ 49th về tự do nói chung, không đổi so với ấn bản trước đó trong năm 2013.

Đặc biệt California điểm thấp trong vài lĩnh vực:

– Hạng 46 về chính sách ngân sách,

– Hạng 48 về chính sách sử dụng đất và chính sách kiểm tra,

– Hạng 49 về chính sách kinh tế và chính sách về quyền sử dụng súng,

– Hạng 50 về tự do thị trường lao động, về luật cấp giấy phép hành nghề, và về luật tội phạm không nạn nhân (luật này không có nạn nhân, thí dụ, luật về bán dâm).

Nhưng California có điểm cao ở một số lĩnh vực:

– Hạng 16 về tự do cá nhân,

– Hạng 12 về tỷ lệ ở tù,

– Đồng hạng 1 về chính sách viễn thông và cable.

Nhìn chung, California là nơi nhiều luật kềm chế về sử dụng đất, hạn chế tăng tiền thuê, gắt gao về giấy phép xây nhà đặc biệt ở vùng ven biển, nhiều thành phố California lại có luật về lương tối thiểu, luật gắt gao về chống kỳ thị gắt hơn luật liên bang…

Trong khi California có thủ tục xin giấy phép hành nghề tốn kém và khó khăn, đặc biệt là ngành xây dựng, lại là nơi nhiều thành phố lại quá tự do về hôn nhân đồng tính và sử dụng cần sa.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: