Phòng Nghiên Cứu Kinh Tế Quốc Gia Hoa Kỳ (NBER) cho thấy rằng sự thăng tiến của California đã co cụm lại tới điểm mà trên 50% thanh thiếu niên thuộc thế hệ Thế Kỷ sẽ nghèo hơn cha mẹ thuộc thế hệ sinh sau Thế Chiến Hai.

NBER đã tài trợ cho nghiên cứu thu nhập liên thế hệ được thực hiện bởi Ray Chetty của Đại Học Stanford University, và được phổ biến vào tháng 12 năm 2016 có tiêu đề: “Sự Nhạt Phai Giấc Mơ Người Mỹ: Các Khuynh Hướng Thu Nhật Tuyệt Đối Kể Từ Năm 1940.”

Được định nghĩa nổi tiếng bởi James Truslow Adams trong cuốn sách của ông ấy năm 1931 có tên The Eric of America, “Giấc Mơ Của Người Mỹ là mơ có một quê hương mà trong đó cuộc đời sẽ tốt đẹp, giàu có, và đầy đủ hơn cho mọi người, với cơ hội cho mọi người theo khả năng hay thành đạt.”

Nhiều nghiên cứu trước đây đã cho thấy rằng các thế hệ người Mỹ có tỉ lệ cao hơn về thu nhập so với người Châu Âu qua 2 thế kỷ từ 1750s tới 1950s.

Nhưng Chetty cho thấy rằng những chênh lệch liên thế hệ của tuổi 30 thành đạt Giấc Mơ Mỹ đã giảm từ 92% nếu sinh vào thập niên 1940s, xuống còn 79% đối với người sinh trong thập niên 1050s, 62% cho 1960s, và 61% cho 1970s. Đối với những ai sinh vào thập niên 1980s với cha mẹ thế hệ sinh sau Thế Chiến Hai, thì chênh lệch thành đạt Giấc Mơ Mỹ là 50-50.

Trong bài viết có tựa đề “Tàn Héo Giấc Mơ Califonria, bằng những Con Số,” Chetty cho thấy rằng người dân California ở tuổi 30 thì ít thành đạt Giấc Mơ Mỹ hơn trong mỗi một thập niên. Với những người sinh trong thập niên 1980s với cha mẹ thuộc thế hệ sinh sau Thế Chiến Hai, đại đa số, 51.2%, được dự kiến sẽ giảm sự thành đạt Giấc Mơ Mỹ.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: