CBS News – Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis tuyên bố là quân đội Hoa Kỳ phải ‘trong tư thế sẵn sàng’ trước những thách thức liên tục của Bắc Hàn.

Trong cuộc gặp gỡ hàng năm của Lục Quân, ông Mattis trình bày những điểm thiết yếu trong chiến lược hiện nay đối với quân đội Hoa Kỳ ở Bắc Hàn. Ông nói: “Bây giờ là lúc thương thảo ngoại giao, gây sức ép kinh tế và nổ lực không ngừng nhằm làm cho Bắc Hàn chùn tay”

Tuy nhiên ông nhìn nhận như sau: “Không ai trong chúng ta biết được tương lai của chế độ Bắc Hàn, chỉ có một cách mà quân đội Hoa Kỳ làm được, đó là luôn sẵn sàng để khi nào Tổng Thống của chúng ta cần ra lệnh là chúng ta sẽ thực hiện”

Tuy cũng giống như Ngoại Trưởng Rex Tillerson, ông Mattis hiện đang chủ trương ngoại giao với Bắc Hàn, nhưng ông thêm: “Nhưng cũng có nghĩa là quân đội Mỹ phải sẵn sàng, đó là nghĩa vụ của chúng ta trong thời điểm hiện nay”

Photo Credit: CBS

Những nhận định của ông Mattis tiếp theo cuộc tiếp đón các gia đình quân nhân của TT Trump hôm cuối tuần ở Tòa Bạch Ốc, trong đó ông Trump có đề cập đến ‘khoảng lặng trước cơn bão’

Nhưng TT Trump không rõ ràng nói câu này ngụ ý đến chuyện ở bán đảo Triều Tiên, tuy rằng ông có gửi tweet ra là ‘chỉ có một giải pháp duy nhất hữu hiệu đối với Bắc Hàn mà thôi’ và người ta hiểu ông ngầm ngụ ý đó là giải pháp quân sự.

Bộ Trưởng Mattis cũng đề nghị Quốc Hội Hoa Kỳ cũng nên xem xét tính cách sẵn sẵn sàng của quân đội trong thời điểm có nhiều đe dọa toàn cầu như hiện nay, trong những cuộc thảo luận về ngân sách của Quốc Hội.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: