Từ bên trái là Kimi Matsuno, Nguyễn Văn Lom, và Jeanne Mendoza. (Ripon Police)

RIPON, California – Nhờ một cú điện thoại từ một tiện tạp hóa, cảnh sát Ripon đã phá vỡ một đường dây tình nghi lấy trộm bưu phẩm. Cú gọi này báo cho cảnh sát biết về một tấm ngân phiếu rất khả nghi do một khách hàng đưa ra. Cuộc điều tra đã dẫn đến sự việc khám phá 1,100 thư từ bị đánh cắp từ Manteca ở phía nam thành phố Stockton đến Elk Grove gần thủ phủ Sacramento.


binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: