Quảng trường Times, một trong những nơi các nghi can định tấn công.