Hồ sơ F3-HCM2010521218
Kính chào BĐH diễn đàn! Case number: HCM2010521218 Ngày ưu tiên: 26/01/2005 Ngày chấp thuận: 13/01/2010. 18 năm trước chồng có án cướp giật và ma túy. 20 năm trước vợ có án trộm cắp. Cả hai đã xóa  án. Với án tích như ...