Hồ sơ F4-WAC0721151955
Xin chào anh, chị BĐH! Thông tin hồ sơ em như sau: Diện visa F4. Receipt Number: WAC0721151955. Receipt Date: July 10,2007. Priority Date: July 4,2007. Notice Date: July 22,2009. Em nhờ anh chị xem giúp hồ sơ của em còn bao lâu nữa? Và cho em ...