Một phần ba Việt Nam có dịch cúm gia cầm
.- Tỉnh Hải Dương vừa xác định xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà là ổ dịch cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra. Đến nay, đã có 22/63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam trở thành vùng có dịch. ...