Hồ sơ F4-HCM2009782242
Xin chào các anh chị, Gia đình tôi được em ruột lãnh theo diện F4. Receipt Number:  WAC0504152149 Case Number: HCM2009782242 Ngày ưu tiên: 22/11/2004 Ngày chấp thuận: 19/10/2009. Cho tôi hỏi khi nào thì hồ sơ của tôi đến lịch visa, và các con lớn của tôi sinh ...