Hồ sơ F4-Thai Binh Ong
Kính gửi: Anh/Chị diễn đàn Việt Di Trú. Hồ sơ của em thuộc diện visa F4, hiện nay em có thêm em bé nên phải bổ sung vào hồ sơ, vậy như thế thì mình phải kéo dài thêm thời gian ...