Hồ sơ IR5-HCM2016703103
Xin chào tất cả anh/chị trong diễn đàn vietditru. Em tên Ngọc Ánh Nguyễn hiện em đang làm giấy bảo lãnh Ba Mẹ theo diện IR5. Em đang điền đơn DS-260 đến phần thông tin về Cha Mẹ em không biết ...