Hồ sơ IR2-HCM2016709005
Mấy anh chị cho em hỏi: Em được Ba bảo lãnh và đến nay đã nhận được tờ thư hỏi có thay đổi địa chỉ nhà không, mong các anh chị tư vấn giúp em khi nào em được đi ạ. Cảm ơn ...