Hồ sơ F4-HCM2009834012
Xin chào Anh/Chị diễn đàn, Hồ sơ của mình có thông tin như sau: Case Number: HCM2009834012 Priority Date : 08Sep, 2006 Notice Date: 14Sep, 2006 (Không biết ngày Approved Date). Con trai lớn sinh ngày 05/09/1996. Xin cho hỏi con trai lớn có được đi cùng ...