Tin mới về dự luật di trú
POSTPONEMENT & LOCATION CHANGE: Hearing on Comprehensive Immigration Reform Legislation” Senate Judiciary Committee Full Committee DATE: April 19, 2013 TIME: 10:00 AM ROOM: Hart 216 Như vậy, dự luật di trú sẽ được công bố vào ngày 19.4.2013 lúc 10 giờ sáng, tại phòng 216.