NEW YORK – 1 cuộc khảo sát thực hiện từ ngày 12-7 đến 8-8 ghi nhận: gần 25% công dân Hoa Kỳ trưởng thành kiếm tiền bằng dịch vụ từ căn cứ thương mại trên mạng hay bán hàng.

Pew Center nhận thấy 8% dân Mỹ kiếm tiền trong năm qua bằng các việc làm như lái xe giao hàng và 18% bằng cách bán sản phẩm qua mạng. 1% cho thuê 1 phần nhà của mình. Tính chung, 24% có lợi tức từ mạng trong năm qua.

Tác giả của phúc trình Pew là Aaron Smith nói: đó là sự đa dạng lớn trải nghiệm trong nền kinh tế Hoa Kỳ, cũng là minh hoạ biên giới mờ nhạt giữa việc làm chính thức và không chính thức của thời đại. Ông Smith cho hay: 1 thiểu số nhận thấy loại việc làm này như là thú vui hay để giết thì giờ, không là việc làm thật hay nguồn lợi tức chính. Phong trào này cho phép người ta làm việc hay kiếm tiền vào thời gian chọn lựa và xử dụng bất cứ phuơng tiện nào sẵn có.

5% người Mỹ hoạt động hoàn toàn bằng mạng, như thực hiện khảo sát, nhập dữ liệu – 2% khác làm dịch vụ lái xe. Khoảng 1% nhận làm các việc giao hàng tận nhà, làm vệ sinh nhà cửa.

Trong năm qua, làm việc bằng mạng là phổ thông với giới trẻ, đặc biệt lưá tuổi giữa 18 và 29, nhất là khi điện thoại thông minh làm đuợc rất nhiều việc.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: