caltech_entrance

Times Higher Education đã ấn hành bản khảo sát thường niên “Global University Employability Survey,” xếp hạng các đại học có sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm tốt nhất.

Bản khảo sát dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có khảo sát ý kiến từ các công ty tuyển dụng, các giám đốc công ty và nhiều yếu tố giúp các sinh viên tốt nghiệp tìm việc dễ dàng.

Khả năng tìm việc thường là kinh nghiệm liên hệ tới chuyên ngành, văn bằng chuyên ngành, khả năng giỏi 2 ngôn ngữ, hoạt động ngoại khóa, điểm học cao, và tốt nghiệp từ đại học hàng đầu.

Dưới đây là 21 đại học có sinh viên ra trường kiếm việc tốt nhất, theo thứ tự nghịch.

21. HEC Paris, Pháp — Đại học về kinh doanh Pháp, chuyên ngành về giáo dục và nghiên cứu quản trị kinh doanh.

20. Tokyo Institute of Technology, Japan — chuyên ngành khoa học và kỹ thuật.

19. University of California at Berkeley, US — Ban giảng huấn nơi đây có 19 giải Nobel, hầu hết là vật lý, hóa học, kinh tế.

18. McGill University, Montreal, Canada — nổi tiếng về y khoa.

17. Peking University, Beijing, Trung quốc — Mao Trạch Đông là cựu sinh viên nơi đây.

16. Imperial College London, Anh — Nổi tiếng về khoa học, y khoa, kinh doanh.

15. National University of Singapore — nổi tiếng vè khao học kỹ thuật.

14. University of Toronto, Canada — nổi tiếng về nghiên cứu, phát minh. Nơi này khám phá ra chất insulin, và đã chế tạo ra máy hiển vi electron microscope.

13. Hong Kong University of Science and Technology — nổi tiếng về khoa học kỹ thuật, kinh doanh.

12. Columbia University, New York, US — nổi tiếng về nghiên cứu, kinh tế.

11. Boston University, Massachusetts, US — nổi tiếng về y khoa, nha khoa, kinh doanh, luật khoa.

10. University of Tokyo, Nhật — Nổi tiếng về nghiên cứu khoa học, và cả ngành nghệ thuật.

9. Princeton University, New Jersey, US — nổi tiếng về nghiên cứu, giảng dạy.

8. Technical University of Munich, Đức — nổi tiếng về khoa học, phát minh.

7. University of Oxford, UK — nổi tiếng về khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội.

6. Yale University, Connecticut, US — nổi tiếng về khoa học, nhân văn, khoa học xã hội.

5. Stanford University, California, US — nổi tiếng về kỹ thuật.

4. University of Cambridge, UK — nổi tiếng về y khoa, vật lý, nghệ thuật.

3. Harvard University, Massachusetts, US — nơi cựu sinh viên có hơn 45 giải Nobel và hơn 30 là nguyên thủ quốc gia.

2. Massachusetts Institute of Technology, US — nổi tiếng về khoa học kỹ thuật. Với 85 người có giải Nobel, 58 người thắng giải khoa học National Medal of Science.

1. California Institute of Technology, US — gọi tắt là Caltech, nổi tiếng về khoa học kỹ thuật.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: