Sở Di Trú USCIS đã gửi thông báo “furlough notices” cho hơn 13,000 nhân viên của Sở Di Trú USCIS ở Hoa Kỳ và sẽ có hiệu lực vào ngày 31 Tháng Tám, 2020, nếu không nhận được khoản cứu trợ $1.2 tỷ từ Quốc Hội Hoa Kỳ để giải quyết thiếu hụt ngân sách.

Nov 24, 2019 Santa Clara / CA / USA – U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) office located in Silicon Valley; USCIS is an agency of the U.S. Department of Homeland Security (DHS)

Tổng cộng số lượng nhân viên của Sở Di Trú Hoa Kỳ là khoảng 20,000. Số lượng sa thải như vậy khoảng 2/3 lực lượng lao động của Sở Di Trú Hoa Kỳ.

Furlough là một sa thải tạm thời. Furlough khác với layoff. Khi nhân viên bị layoff thì người nhân viên đó bị sa thải dài hạn và mất hết quyền lợi như bảo hiểm y tế. Còn những người bị furlough thường trở lại với công việc của họ sau khi furlough. Nói chung, những người bị furlough không được lương nhưng họ vẫn giữ được lợi ích việc làm như bảo hiểm y tế.

Một khối lượng lớn như vậy về cơ bản sẽ có thể đóng cửa các hoạt động của Sở Di Trú USCIS vào cuối năm tài chính tức là ngày 30 Tháng Chín, 2020, và vào quý đầu tiên của năm tài chính 2020-2021, khiến hệ thống nhập cư sẽ bị đình trệ.

Lý do được Sở Di Trú USCIS đưa ra là phần lớn các hoạt động của Sở Di Trú USCIS được gọi là fee-funded tức dựa trên các khoản phí được người nộp đơn trả, chứ không từ quỹ của chính phủ.

Vì đại dịch COVID-19, các khoản thu của Sở Di Trú USCIS đã bị giảm 50% bắt đầu từ Tháng Ba, 2020, và ước tính rằng phí từ các đơn nộp sẽ ở dưới mức kế hoạch cho đến hết năm tài chính tức là ngày 30 Tháng Chín, 2020.

Tuy nhiên Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy (Dân Chủ-Vermont), nhân viên của Sở Di Trú USCIS và những người ủng hộ nhập cư đã cho rằng đại dịch không phải là nguyên nhân đơn độc cho tai họa tài chính của Sở Di Trú USCIS. Họ cho rằng những thay đổi của chính quyền Trump hạn chế nhập cư hợp pháp, chẳng hạn như hạn chế thị thực do đại dịch COVID-19, là lý do chính.

Trưởng Khối Đa Số Cộng Hòa tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, và Bộ Trưởng Tài Chính Steve Mnuchin đã gặp gỡ các nghị sĩ Cộng Hòa tại Thượng Viện trong tuần này để đưa ra dự luật cứu trợ đại dịch sắp tới. Họ dự kiến sẽ thông qua dự luật như vậy vào cuối tháng, nhưng không cho biết liệu nó có bao gồm tài trợ của Sở Di Trú USCIS hay không.

Hạ Viện của Quốc Hội đã thông qua dự luật cứu trợ đại dịch vào tháng trước không bao gồm tài trợ cho Sở Di Trú USCIS và nhiều đảng viên Dân Chủ đã cố gắng chỉ cung cấp các khoản chiếm dụng như vậy với một số điều kiện nhất định về chính sách nhập cư.

Vào Tháng Sáu, 2020, Sở Di Trú USCIS đã giảm khả năng in các tài liệu an toàn, chẳng hạn như thẻ xanh và thẻ làm việc, sau khi Sở Di Trú USCIS kết thúc hợp đồng với một công ty bên ngoài có trách nhiệm in các thẻ này.

Theo Sở Di Trú USCIS, họ dự định tự thuê nhân viên để thay thế các nhà thầu; tuy nhiên, tình hình tài chính của nó dẫn đến việc ngừng tuyển dụng và ảnh hưởng đến việc in các thẻ an toàn này.

Vì thế, nhiều người có hồ sơ được chấp thuận như không nhận được thẻ xanh hoặc thẻ làm việc.  Sở Di Trú USCIS hy vọng sẽ cấp thẻ xanh và thẻ làm việc trong tương lai gần đây.

Nhưng nếu Sở Di Trú USCIS phải sa thải tạm thời vào ngày 3 Tháng Tám, 2020, sự tồn đọng sản xuất thẻ có thể sẽ tăng lên và những hồ sơ di trú sẽ càng bị tồn đọng. 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: