1. Đơn bảo lãnh diện gia đình của tôi đã được chấp thuận. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Sau khi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận đơn bảo lãnh, USCIS sẽ chuyển đơn bảo lãnh được chấp thuận cho National Visa Center (NVC) ở Portsmouth, New Hampshire.

2. Vai trò của National Visa Center là gì?

National Visa Center trực thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ giữ đơn bảo lãnh được chấp thuận cho đến khi hồ sơ đến lượt được giải quyết để được cấp visa bởi nhân viên lãnh sự Hoa Kỳ ở nước ngoài. Đơn bảo lãnh có thể được lưu giữ tại National Visa Center trong vòng nhiều tháng hay nhiều năm tùy theo diện bảo lãnh và tùy theo quốc gia nơi sanh đẻ của đương đơn xin visa. Khi ngày ưu tiên của người được bảo lãnh sắp đến lượt được giải quyết, National Visa Center gửi cho người bảo lãnh hóa đơn 88 $ cho lệ phí xử lý mẫu đơn bảo trợ tài chánh I-864 (Affidavit of Support Under Section 213A of the Act) và gửi cho người được bảo lãnh mẫu đơn DS-3032 chỉ định người trung gian (Choice of Address and Agent). Sau khi nhận được lệ phí xử lý mẫu đơn I-864, National Visa Center sẽ gửi mẫu I-864 và hướng dẫn cho người bảo lãnh. Sau khi nhận được mẫu DS-3032 của đương đơn, National Visa Center sẽ gửi hóa đơn 404 $ lệ phí visa di dân cho người trung gian chỉ định trên mẫu DS-3032. Sau khi nhận được lệ phí visa di dân, National Visa Center sẽ gửi bộ Instruction Package for Immigrant Visa Applicants (Bộ hướng dẫn cho những đương đơn xin thị thực di dân) cho người trung gian.

Bạn hay người trung gian phải theo đúng những lời hướng dẫn trong bộ Instruction Package for Immigrant Visa Applicants. Nếu bạn hay người trung gian không làm đúng theo hướng dẫn thì hồ sơ của bạn có thể bị chậm trễ. Sau khi duyệt xét xong hồ sơ của bạn, National Visa Center sẽ lên lịch phỏng vấn và gửi thư báo ngày phỏng vấn cho bạn. Đồng thời, National Visa Center cũng sẽ chuyển hồ sơ của bạn cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM.

3. Ngày ưu tiên là ngày gì?

Ngày ưu tiên là ngày mà Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) nhận được đơn bảo lãnh.

4. Làm sao tôi biết ngày ưu tiên của tôi?

Ngày ưu tiên được ghi trên thư mang tên là Notice of Action mà USCIS gửi cho người bảo lãnh. Diện người thân trực hệ (người hôn phối của công dân Mỹ [IR-1, CR-1 hay K-3], con dưới 21 tuổi của công dân Mỹ [IR-2], cha mẹ của công dân Mỹ [IR-5]) và diện hôn phu/hôn thê của công dân Mỹ (K-1) không có ngày ưu tiên vì không bị giới hạn bởi chỉ tiêu visa. Hầu như tất cả các diện khác đều có ngày ưu tiên.

5. Tôi phải làm cách nào để có thể kiểm tra ngày ưu tiên của tôi?

Hàng tháng, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đăng danh sách những ngày ưu tiên đến lượt được giải quyết dưới tên Visa Bulletin (Lịch cấp visa). Bạn có thể tìm thấy lịch cấp visa hiện tại cùng những lịch cấp visa được lưu trữ ở trang Webhttp://travel.state.gov/visa/frvi/bulle … _1360.html.

6. Tôi có quốc tịch Mỹ và đang sống ở Việt Nam trên 6 tháng. Làm sao tôi có thể nộp đơn bảo lãnh I-130 cho người thân của tôi?

Nếu bạn đã sống ở Việt Nam tối thiểu từ 6 tháng trở lên và nếu bạn muốn bảo lãnh người thân trực hệ của bạn, tức những diện như CR1/IR1 (người hôn phối của công dân Mỹ), CR2/IR2 (con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Mỹ), hay IR5 (cha mẹ của công dân Mỹ), bạn có thể nộp đơn bảo lãnh I-130 cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM qua đường bưu điện hay bằng cách đích thân mang hồ sơ đến tận nơi.

7. Tôi sắp sửa nộp đơn bảo lãnh cho con tôi. Tôi có bắt buộc phải cư trú ở Mỹ để nộp đơn bảo lãnh không?

Bạn không cần phải cư trú ở Mỹ để có thể nộp đơn bảo lãnh. Tuy nhiên, ngoài đơn bảo lãnh I-130, bạn sẽ cần phải nộp mẫu bảo trợ tài chánh I-864 trong tương lai. Để có thể nộp mẫu bảo trợ tài chánh, bạn cần phải hoặc là cư trú ở Mỹ hoặc là có ý định trở về Mỹ cư trú ở thời điểm con bạn nhập cư vào Hoa Kỳ.

8. Nếu tôi không có ý định trở về Mỹ cư trú thì sao?

Nếu bạn không có ý định trở về Mỹ cư trú thì con bạn sẽ không thể nhập cư vào Mỹ với đơn bảo lãnh của bạn. Con bạn sẽ cần phải nộp đơn xin di dân theo diện visa khác.

9. Những người được con cái là công dân Mỹ bảo lãnh có được kèm theo những người con khác không?

Diện người thân trực hệ (IR) không có thành viên đi kèm. Diện cha mẹ của công dân Mỹ là diện IR-5. Do đó, họ không thể kèm theo những người con khác trong hồ sơ của họ, bất kể tuổi của những người con đó. Người công dân Mỹ đó có thể bảo lãnh cho anh chị em của mình, nhưng hồ sơ bảo lãnh anh chị em sẽ phải chờ lâu.

10. Cha mẹ tôi bảo lãnh cho tôi. Tôi có thể kết hôn không?

Nếu cha mẹ bạn là thường trú nhân Hoa Kỳ thì bạn phải độc thân cho đến khi bạn nhập cảnh vào Mỹ với visa di dân. Sau khi bạn trở thành thường trú nhân Mỹ, bạn có thể kết hôn mà vẫn giữ được qui chế thường trú nhân.

Nếu cha mẹ bạn là công dân Hoa Kỳ thì bạn có thể kết hôn. Tuy nhiên, diện của bạn sẽ chuyển từ F1 qua F3. Trong diện F3, người hôn phối và con của bạn có thể kèm trong đơn bảo lãnh.

11. Tôi có thể nhập cảnh vào Mỹ ở một thành phố khác với nơi tôi khai trong mẫu DS-230 không?

Được.

12. Tôi phải làm cách nào để thay thế thẻ xanh (I-551) bị mất, bị ăn cắp hay hết hạn?

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) cấp thẻ xanh (I-551) trong nước Mỹ. Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ không cấp thẻ xanh khác để thay thế. The xanh khác chỉ có thể xin ở trong nước Mỹ ở USCIS.

Nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ và thẻ xanh của bạn bị mất, bị mất hay bị ăn cắp và bạn không ở ngoài Hoa Kỳ quá 365 ngày (nếu bạn đã ở ngoài Hoa Kỳ quá một năm thì có thể bạn đã mất qui chế thường trú nhân), bạn có thể xin Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp cho bạn thư lên máy bay để trở về Mỹ.

13. Tôi là thường trú nhân Hoa Kỳ và sanh con ngoài nước Mỹ. Làm thế nào để tôi có thể trở về Mỹ với con tôi?

Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể cấp cho con bạn thư lên máy bay nếu:

a) Bạn sanh con sau khi được cấp visa nhưng trước khi bạn đi Mỹ với visa đó.

b) Bạn là thường trú nhân Hoa Kỳ và bạn sanh con trong thời gian bạn tạm trú ở nước ngoài với điều kiện là con bạn dưới 2 tuổi và bạn chưa trở về Mỹ kể từ khi sanh xong.

Trong trường hợp cha của trẻ có quốc tịch Mỹ thì trước tiên bạn phải xem trẻ có thể xin giấy bảo sanh lãnh sự ngoài nước hay không. Bạn có thể vào trang Webhttp://vietnamese.hochiminh.usconsulate … h/acs.html để xem thủ tục xin giấy bảo sanh lãnh sự ngoài nước.

14. Tôi là thường trú nhân Hoa Kỳ và đã ở ngoài nước Mỹ trên một năm. Tôi có thể trở về Mỹ sinh sống không?

Trong đa số trường hợp, những thường trú nhân ở ngoài Hoa Kỳ trên một năm sẽ mất qui chế thường trú nhân. Họ phải làm đơn để xin phép được nộp đơn xin visa thường trú nhân trở về Mỹ (SB-1), nhưng phải thuyết phục được nhân viên lãnh sự rằng lý do vắng mặt lâu ở Mỹ nằm ngoài sự kiểm soát của họ.

15. Tôi là thường trú nhân Hoa Kỳ và tôi muốn ở lâu dài ngoài Hoa Kỳ. Tôi có thể xin giấy phép tái nhập cảnh không?

Giấy phép tái nhập cảnh chỉ được cấp bởi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ. Bạn có thể vào trang Web http://www.uscis.gov để biết thêm thông tin. Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ không thể giúp bạn trong tiến trình xin giấy phép tái nhập cảnh.

16. Tôi có thể đi du lịch ở Mỹ trong thời gian đơn xin visa di dân của tôi đang được xử lý không?

Nếu bạn muốn thường trú tại Mỹ, bạn cần phải chờ cho đến khi đươc cấp visa di dân hay visa diện hôn phu/hôn thê. Tuy nhiên, nếu bạn muốn qua Mỹ tham quan tạm thời và sẽ trở về nước thường trú của bạn sau thời gian tham quan, bạn có thể hội đủ điều kiện để xin visa du lịch (B-2). Đế được cấp visa B-2, bạn phải chứng minh với nhân viên lãnh sự rằng bạn không có ý định di dân qua Mỹ cho đến sau khi hoàn tất tiến trình visa di dân đang tiến triễn. Vì những lý hiển nhiên đó, điều nói trên thường khó chứng minh được.

17. Tôi có thể trả lệ phí đơn xin visa ở đâu?

Những đương đơn visa di dân phải trả lệ phí 404 $ US cho việc xử lý đơn xin visa di dân. Đa số đương đơn trả lệ phí này trực tiếp cho National Visa Center trước khi hồ sơ của họ được chuyển cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM. Nếu đương đơn chưa trả lệ phí này trong ngày phỏng vấn thì phải trả lệ phí này cho người thâu ngân trước khi phỏng vấn. Tất cả đương đơn diện K phải trả lệ phí 350 $ US ở ngân hàng Citibank trước ngày phỏng vấn.

18. Con tôi sắp sửa 21 tuổi, nhưng ngày ưu tiên của tôi chưa đến lượt được giải quyết. Tôi có thể xin phỏng vấn sớm để con tôi hội đủ tiêu chuẩn xin visa không?

Luật di trú của Hoa Kỳ không cho phép nhân viên lãnh sự cấp visa cho bất kỳ ai mà ngày ưu tiên chưa đến lượt được giải quyết. Khi ngày ưu tiên của bạn đến lượt được giải quyết, nhân viên lãnh sự sẽ xét xem Đạo luật CSPA có thể áp dụng cho con bạn không. Nếu con bạn hội đủ điều kiện, cháu sẽ được cấp visa mặc dù quá 21 tuổi. Nếu con bạn không hội đủ điều kiện để được bảo vệ bởi Đạo luật CSPA và quá 21 tuổi trước ngày bạn phỏng vấn thì bạn sẽ cần phải nộp đơn bảo lãnh cho cháu theo diện F2B sau khi bạn di dân qua Mỹ và nhận được thẻ xanh. Đương đơn diện F2B phải độc thân cho đến khi nhập cảnh vào Mỹ.

19. Điều gì sẽ xảy ra nếu đơn bảo lãnh nộp bởi một thường trú nhân (diện F2A hay F2B0 và sau đó, người bảo lãnh nhập quốc tịch Mỹ trước khi đương đơn được gọi phỏng vấn?

Khi người bảo lãnh nhập quốc tịch Mỹ, đơn bảo lãnh diện F2A (người hôn phối hay con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ) sẽ tự động chuyển sang diện IR1 (người hôn phối của công dân Mỹ) hay diện IR2 (con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Mỹ). Những diện này do không bị giới hạn bởi chỉ tiêu visa hàng năm sẽ qua Mỹ nhanh hơn nếu hội đủ tiêu chuẩn để được cấp visa.

Tuy nhiên, vì những đơn bảo lãnh diện IR không cho phép người đi kèm, do đó trẻ đi kèm trong đơn bảo lãnh diện F2A của cha hay mẹ phải có đơn bảo lãnh diện IR2 nộp riêng cho họ nếu người bảo lãnh trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người bảo lãnh diện F2A khi nhập tịch phải nhớ nộp đơn bảo lãnh diện IR2 cho những người con của họ nếu họ không nộp những đơn bảo lãnh riêng biệt cho từng người lúc ban đầu.

Đối với những đương đơn diện F2B (con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ), đơn bảo lãnh diện F2B sẽ tự động chuyển sang diện F1 (con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ), nhưng vẫn giữ lại ngày ưu tiên trong hồ sơ bảo lãnh diện F2B, khi người bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

20. Hôn phu/hôn thê của tôi đã nộp đơn bảo lãnh cho tôi. Con tôi có thể đi cùng tôi qua Mỹ không?

Con độc thân dưới 21 tuổi của những đương đơn diện K1 có thể được hưởng phúc lợi về di trú từ đơn I-129F và do đó có thể được cấp visa K2.

21. Người bảo lãnh của tôi hiện đang về hưu hay thất nghiệp. Họ có cần phải nộp mẫu bảo trợ tài chánh I-864 không?

Có. Tất cả người bảo lãnh phải chấp nhận trách nhiệm pháp lý về việc hỗ trợ tài chánh cho những thành viên gia đình mà họ bảo lãnh một khi những người này đến Mỹ. Bạn chấp nhận trách nhiệm này và trở thành người bảo trợ của những người thân của bạn bằng cách điền và ký tên trên mẫu bảo trợ tài chánh I-864 hay I-134 tùy theo loại visa.

Nếu người bảo lãnh của bạn không hội đủ điều kiện tài chánh cần thiết để làm người bảo trợ duy nhất, họ có thể nhờ người thân hay bạn bè làm người đồng bảo trợ. Những người đồng bảo trợ này cũng phải nộp mẫu bảo trợ tài chánh của chính họ. Xin lưu ý là những người đồng bảo trợ nộp mẫu I-864 chấp nhận cùng trách nhiệm pháp lý về việc hỗ trợ tài chánh cho những người được bảo lãnh.

22. Tôi đang sống dựa trên trợ cấp xã hội. Tôi có thể bảo lãnh người thân của tôi không?

Với tư cách người bảo lãnh, bạn cần phải nộp mẫu I-864 cho dù hiện tại bạn không có lợi tức nào cả. Trợ cấp xã hội của bạn có thể tính vào lợi tức của bạn. Nếu bạn không hội đủ điều kiện tài chánh thì bạn có thể nhờ người thân hay bạn bè của bạn làm người đồng bảo trợ.

23. Tôi là sinh viên học sinh. Tôi không cần phải khai thuế, đúng không?

Nếu bạn đi làm trong lúc học, dù chỉ là đi làm bán thời gian, bạn có thể cần phải khai thuế. Bạn nên vào trang Web http://www.irs.gov của Internal Revenue Service (Sở thuế) để biết thêm chi tiết.

24. Tôi làm việc ngoài nước Mỹ. Tôi có cần phải khai thuế không?

Công dân và thường trú nhân Mỹ làm việc ở nước ngoài cần phải khai thuế cho Sở thuế, khai báo lợi tức khắp nơi trên thế giới, mặc dù lợi tức nước ngoài không bị thuế Hoa Kỳ.

25. Tôi mới biết rằng tôi phải khai thuế, nhưng tôi đã không khai thuế. Tôi có còn đủ tiêu chuẩn để làm người bảo trợ hay người đồng bảo trợ không?

– Bạn có thể khai thuế trễ hay khai thuế bổ sung. Sau đó, bạn nộp bản sao của giấy thuế khai trễ hay giấy thuế bổ sung. Khi nào mà bạn chưa khai thuế trễ hay khai thuế bổ sung của năm mà bạn cần phải khai thuế và khi nào mà Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ chưa nhận được bản sao của giấy thuế khai trễ hay giấy thuế bổ sung thì mẫu bảo trợ tài chánh vẫn bị xem là thiếu và Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ không thể cấp visa.

26. Tôi biết rằng theo luật, tôi không cần phải khai thuế cho ba năm cuối cùng? Tôi phải làm gì?

– Bạn phải giải thích lý do tại sao bạn không cần phải khai thuế khi nộp mẫu I-864.

27. Tôi có một cơ sở kinh doanh. Tôi phải nộp giấy thuế cá nhân hay giấy thuế của cơ sở kinh doanh?

– Bạn phải nộp giấy thuế cá nhân. Nhân viên lãnh sự chỉ nhận giấy thuế cá nhân vì cá nhân bảo lãnh cho những đương đơn xin visa di dân chứ không phải cơ sở kinh doanh.

28. Tôi làm thế nào để có thể xin lý lịch tư pháp ở một nước khác? Văn phòng Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể giúp tôi xin lý lịch tư pháp ở nước khác không?

– Bạn nên liên hệ trực tiếp với công an ở nước mà bạn muốn xin lý lịch tư pháp. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc liên hệ vói công an, bạn có thể liên hệ với Đại sứ quán hay Lãnh sự quán của nước đó tại Việt Nam để hỏi thăm thông tin về việc xin lý lịch tư pháp. Bạn cũng có thể liên hệ với Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Việt Nam tại nước đó để nhờ họ thay mặt bạn liên lạc với công an. Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ không thể giúp bạn xin lý lịch tư pháp ở nước khác.

29. Tôi phải làm gì để xin chuyển hồ sơ của tôi từ Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM đến một Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước khác?

– Để Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM chuyển hồ sơ của bạn cho một nơi khác, Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi nhận hồ sơ phải làm đơn xin Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM. Thí dụ, nếu bạn đang định cư ở thành phố Tokyo, Nhật Bản và nếu bạn muốn hồ sơ của bạn chuyển cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tokyo thì bạn phải liên hệ với Đại sứ quán ở nơi đó. Nếu họ bằng lòng nhận hồ sơ của bạn, họ sẽ làm đơn cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM và nơi đây sẽ chuyển hồ sơ cho họ.

30. Tôi dự định kết hôn với một công dân Mỹ và qua Mỹ định cư. Tôi phải làm gì?

– Nếu hai người dự định kết hôn bên Mỹ thì người công dân Mỹ phải nộp đơn I-129F cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) để bảo lãnh bạn theo diện K-1 (hôn phu/hôn thê). Sau khi USCIS chấp thuận đơn bảo lãnh, USCIS sẽ chuyển đơn cho Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ có thẩm quyền. Về cơ bản, visa diện hôn phu/hôn thê cho phép bạn nhập cảnh vào Mỹ để kết hôn. Bạn phải kết hôn trong vòng 90 ngày sau khi đến Mỹ. Sau khi kết hôn xong, bạn phải nộp đơn cho USCIS để xin thay đổi tình trạng di trú. Trong thời gian này, bạn không được rời khỏi Mỹ cho đến khi hoàn tất tiến trình di dân và được chấp nhận cho thường trú tại Hoa Kỳ.

 

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: