Ban Điều tra đặc biệt (DSI) của Thái Lan vừa ra lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của lãnh đạo biểu tình Suthep Thuagsuban cùng 16 thành viên chủ chốt khác của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) liên quan đến các tội nổi loạn. 

Các lãnh đạo biểu tình ở Thái Lan đang đối mặt với các tội nổi loạn.

Giám đốc DSI Tarit Pengdit cho biết, hai tài khoản ngân hàng PDRC lập ra để nhận tiền quyên tặng của dân chúng sẽ bị phong tỏa để các nhà điều tra có thể lần ra các nguồn hỗ trợ tài chính cho biểu tình trong 6 tháng qua.

Ông Tarit khuyến cáo những người ủng hộ biểu tình dừng cung cấp tài chính hoặc các hình thức hỗ trợ khác cho biểu tình, nếu không họ sẽ phải đối mặt với pháp luật.

Liên quan đến việc phong tỏa các tài khoản ngân hàng, ông Tarit giải thích rằng tất cả các ngân hàng đều đã được thông báo phải thực thi lệnh của DSI, đồng thời gửi các sao kê khai tài khoản của 17 thành viên PDRC chủ chốt và hai tài khoản ngân hàng nhận tiền quyên góp trong 6 tháng qua.

Bên cạnh đó, giám đốc DSI tuyên bố chủ sở hữu các phương tiện dùng trong các cuộc biểu tình sẽ được triệu tập để thẩm vấn, để xem liệu họ được thuê cung cấp dịch vụ cho PDRC hay tự nguyện tham gia vì mục đích biểu tình.

Ngoài thủ lĩnh Suthep, 16 thành viên chủ chốt khác của PDRC cũng đang đối mặt với lệnh bắt giữ vì các tội nổi loạn. Nhóm này được yêu cầu có mặt tại DSI để thừa nhận tội danh trong các ngày 26-27/12. Ông Tarit khẳng định họ sẽ bị bắt giữ nếu không tự nguyện đến.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: