(Visa định cư Mỹ - Canada) Số lượng người giàu Trung Quốc không quản ngại công sức và chi phí để kiếm một suất quốc tịch thứ hai không ngừng tăng lên. Quê mới được ưu tiên là Mỹ, Canada, Anh, hay ...