Trong chủ đề di trú kỳ này, chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi mà văn phòng Robert Mullins đã nhận được gần đây. - Câu hỏi đầu tiên của một nữ thính giả có Thẻ Xanh 2 năm. Cô sẽ phải ...