Trình tự vào Lãnh Sự Quán dự phỏng vấn
Trình tự vào Lãnh Sự Quán dự phỏng vấn của anh Thomtrinh. + Sáng sớm (khoãng từ 6h --> 6h30) tới trước cổng Lãnh Sự Quán, nếu bạn đi xe gắn máy thì có thể gởi ở bãi giữ xe đối ...