TLS Lê Thành Ân vận động làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) - Ông Lê Thành Ân, tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn, đang có một cuộc vận động để trở thành đại sứ Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Việt Nam, theo một bài báo có tựa ...