Lễ Tạ ơn là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm của người Mỹ, diễn ra vào ngày thứ Năm, tuần lễ thứ tư của tháng 11 hàng năm. Lễ Tạ ơn từ lâu đã trở thành dịp để người Mỹ quây quần bên ...