Khám sức khoẻ ở Chợ Rẫy
Có mặt ở phòng khám xuất cảnh Chợ Rẫy lúc 7 giờ. Cần nhớ không được ăn uống gì nha. Tất cả mọi người ở đây, luôn cả nhân viên y tế hầu như không thấy rõ mặt nhau vì ...