Kỷ niệm hội nhập xứ người
Ngọc Vân Tôi rời Việt Nam giữa Tháng Bảy, 1993, với một vali quần áo, không vướng bận bởi kỷ niệm, không suy nghĩ chuyện tương lai và hòa nhập vào cuộc sống tất bật của người dân Mỹ ngay từ ...