FAFSA Hỏi – Đáp
1 - FAFSA là gì? FAFSA là viết tắc của chữ "Free Application for Federal Student Aid" (Mẫu đơn xin trợ cấp liên bang dành cho học sinh). Đây là mẫu đơn DÙNG CHUNG để bộ giáo dục Hoa Kỳ và ...