Chuẩn Bị Giấy Tờ Khi Hồ Sơ Được Mở
Chuẩn bị trước (civil documents): 1. Làm hộ chiếu cho tất các thành viên đi cùng. Hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất tám tháng sau khi được cấp visa. 2. Chuẩn bị các giấy tờ dân sự như khai sanh, ...