Hai mươi bảy năm, chặng đường ký ức
Diệp Bảo Khương  Thời gian như lá mùa thu vèo bay theo gió, mới đó mà 27 năm đã trôi qua thật lẹ. Nhìn lại mấy tấm ảnh chụp hồi tôi mới chân ướt chân ráo đến Hoa Kỳ, mặt mũi ...