Thời cơ vàng để "Phi Mỹ hóa" và tạo ra đồng tiền dự trữ mới thay thế USD?
Tân Hoa Xã cho rằng, chính phủ Mỹ đóng cửa là thời cơ tốt để các nước trên thế giới tiến hành "phi Mỹ hóa" và tạo ra đồng tiền dự trữ mới thay thế đô-la Mỹ. Truyền thông Trung Quốc ...