Cơ hội chính trị của người Mỹ gốc Việt
Còn hơn một năm nữa các cuộc bầu cử ở San Jose nói riêng và ở California nói chung mới diễn ra, nhưng nhiều người gốc Việt đã chính thức tuyên bố là ứng viên hay đang thăm dò khả ...