BẢO LÃNH VÀ VISA DI DÂN VÀO HOA KỲ – 57 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
1. Đơn bảo lãnh diện gia đình của tôi đã được chấp thuận. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Sau khi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận đơn bảo lãnh, USCIS sẽ chuyển đơn bảo lãnh ...