Các phần tử nổi dậy Libya canh lối ra vào khu mỏ dầu al-Ghani, nằm về hướng nam Ras Lanuf, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của nhóm này, 18/3/14

Chính phủ Libya đạt được thỏa thuận với nhóm nổi dậy để mở lại 2 trong số 4 cảng dầu, một bước khai thông quan trọng kết thúc 8 tháng phong tỏa.

Các viên chức Libya, hôm Chủ nhật, loan báo việc mở 2 cảng Zueitina và Hariga, nhỏ hơn trong số 4 cảng bị phe nổi dậy chiếm để đòi chính phủ ở Tripoli cho họ nhiều quyền tự trị hơn và chia phần lớn hơn về lợi tức từ dầu hỏa.

Hai phía thỏa thuận sẽ mở lại 2 cảng còn lại là Ras Lanuf và As-Sidra, sau từ 2 đến 4 tuần thương thảo thêm.

Chưa có chi tiết đầy đủ về thỏa thuận đạt được, nhưng việc mở lại 2 cảng này sẽ giúp củng cố tình trạng yếu kém của chính phủ Libya, đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực kiễm soát quốc gia trong vùng Bắc Phi này, gần 3 năm sau cuộc nổi dậy dẫn đến việc lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Moammar Gadhafi.

Cuộc phỏng tỏa này đã gây tốn kém cho chính phủ hàng tỉ đô la vì thất thu từ nguồn lợi dầu hỏa.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: