Những giấy tờ cần thiết khi đi phỏng vấn.

Dưới đây là những giấy tờ cần thiết cho mỗi loại thị thực. Chúng tôi sẽ gửi cho đương đơn một bộ hồ sơ hướng dẫn và tất cả các mẫu đơn cần thiết trước ngày phỏng vấn.
Không gửi thư hoặc fax những giấy tờ sau đến Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ trừ khi được yêu cầu. Đương đơn phải đem theo tất cả những giấy tờ này khi đi phỏng vấn. Đơn xin thị thực của đương đơn sẽ bị từ chối nếu đương đơn không mang theo đầy đủ giấy tờ như yêu cầu.
Xin lưu ý rằng chữ ký của đương đơn trên bất kỳ mẫu đơn xin cấp thị thực nào chính là sự bảo đảm của đương đơn về tất cả các thông tin mà đương đơn cung cấp là đúng sự thật và chính xác. Đương đơn phải tự chịu trách nhiệm về chính bản thân mình cũng như về mặt pháp lý, ngay cả khi một đại lý du lịch hoặc một người nào khác chuẩn bị hồ sơ cho đương đơn. Bất kỳ một giấy tờ giả mạo nào hoặc cố tình cung cấp thông tin sai lệch đều có thể dẫn đến việc đương đơn vĩnh viễn không hội đủ tiêu chuẩn cho bất loai thị thực nào trong tương lai.

Thị thực diện quan hệ trực hệ và quan hệ gia đình.
– Đơn bảo lãnh I-130 chấp thuận bởi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đơn này do USCIS chuyển thẳng về Lãnh sự quán.
– Thư mời phỏng vấn.
– Lệ phí thị thực 400 USD cho mỗi đương đơn, thường được nộp cho Trung Tâm Chiếu Khán quốc gia (NVC) trước ngày phỏng vấn.
– 4 ảnh màu làm thị thực.
– Giấy chứng minh nhân dân (bản chánh và bản photocopy).
– Hộ khẩu (bản chánh và bản photocopy).
– Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất tám tháng sau ngày cấp thị thực (bản chánh và một bản photocopy cho mỗi đương đơn).
– Mẫu đơn DS-230 Phần I & Phần II, Đơn xin thị thực nhập cư và đăng ký Ngoại kiều.

(Hiện nay kể từ ngày 01/09/2013, sẽ sử dụng mẫu đơn điện tử Form DS-260 trực tuyến online thay cho mẫu DS-230 Phần I & Phần II).
– Bảng theo dõi chích ngừa của Trung tâm Kiểm dịch Thành phố Hồ Chí Minh.
– Kết quả khám sức khỏe tại Bệnh viện Chợ Rẫy hoặc Tổ chức Di dân Quốc Tế (IOM).
– Mức phí khám sức khỏe là 60 USD cho đương đơn từ 15 tuổi trở lên, và 40 USD cho đương đơn từ 14 tuổi trở xuống. Bắt đầu từ ngày 1/2/2008 lệ phí khám sức khỏe sẽ tăng lên 100 đô la cho đương đơn từ 15 tuổi trở lên và 70 đô la cho đương đơn dưới 14 tuổi nhằm bù đắp cho việc tăng các chi phí liên quan đến khám sức khỏe.
– Giấy khai sinh của mỗi đương đơn và người bảo lãnh (bản chánh và bản sao).
– Hôn thú, nếu có (bản chánh và bản photocopy).
– Giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử của vợ hoặc chồng cũ, nếu có (bản chánh và bản photocopy).
– Giấy cam kết độc thân cho tất cả đương đơn nữ từ 18 tuổi trở lên và nam từ 20 tuổi trở lên còn độc thân, hoặc đã ly dị, góa vợ, góa chồng.
– Giấy cam kết này phải được đánh máy và do cơ quan có chức năng ở đại phương cấp và phải là bản gốc.
– Nếu đương đơn có con nhỏ dưới tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) xin thị thực cùng với đương đơn nhưng còn cha hoặc mẹ ở lại Việt Nam, đương đơn cần phải cung cấp giấy chấp thuận cho con xuất cảnh sang Hoa Kỳ của người cha hoặc mẹ đó.
– Giấy chứng nhận cảnh sát (lý lịch tư pháp) cho mỗi đương đơn từ 16 tuổi trở lên được cấp trong vòng một năm qua bởi Sở Tư pháp tỉnh/thành phố nơi đương đơn cư trú hợp pháp theo như đăng ký trong Hộ khẩu.
– Giấy chứng nhận do cảnh sát nước ngoài cấp cho các đương đơn từ 16 tuổi trở lên đã từng sống ở nước ngoài trên 1 năm. Để biết thêm chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.
– Giấy tờ liên quan đến Tòa án hoặc tiền án, nếu có.
– Hồ sơ quân đội, nếu có.
– Bộ bảo trợ tài chánh mẫu I-864 và chứng từ về tài chánh.
– Mẫu I-864 phải là bản gốc và được ký bởi người bảo lãnh, phải được thị thực của phòng Công chứng trong vòng không quá 1 năm trước ngày phỏng vấn và kèm theo thuế của 3 năm gần nhất và giấy chứng nhận việc làm được ký trong vòng 1 năm (trên giấy có tiêu đề của công ty) hoặc giấy phép kinh doanh còn hiệu lực.
– Mỗi đương đơn đi kèm theo phải cần 1 bản photocopy mẫu I-864.
– Nếu đương đơn có người đồng tài trợ, người đồng tài trợ phải nộp toàn bộ giấy tờ trên và thêm bằng chứng người đồng tài trợ là công dân Hoa Kỳ hoặc Thường trú nhân ở Hoa Kỳ như giấy khai sinh ở Hoa Kỳ, giấy chứng nhận nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh.
– Toàn bộ bằng chứng chứng minh mối quan hệ của đương đơn với người bảo lãnh và với các thành viên trong gia đình đi cùng.

Thị thực Loại K của Công Dân Hoa Kỳ.
– Đơn bảo lãnh I-129F chấp thuận bởi Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ(USCIS)
– Đơn này do USCIS chuyển thẳng về Lãnh Sự Quán.
– Thư mời phỏng vấn.
– 4 ảnh màu làm thị thực.
– Biên lai thu phí MRV 131 USD đóng tại Ngân hàng Citibank.
– Giấy chứng minh nhân dân (bản chánh và bản photocopy).
– Hộ khẩu (bản chánh và bản photocopy).
– Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất tám tháng sau ngày cấp thị thực (bản chánh và một bản photocopy cho mỗi đương đơn).
– Mẫu đơn DS-156, Đơn xin thị thực không di dân (2 bản).
– Mẫu đơn DS-156K, Đơn xin thị thực hôn phu hôn thê (1 bản).
– Mẫu đơn DS-230 Phần I, Đơn xin Thị thực Nhập cư và Đăng ký Ngoại kiều.
– Bảng theo dõi chích ngừa của Trung Tâm Kiểm Dịch thành phố Hồ Chí Minh,
– Kết quả khám sức khoẻ tại Bệnh viện Chợ Rẫy hoặc Tổ Chức Di Dân Quốc Tế (IOM),
– Mức phí khám sức khoẻ là 60 USD cho đương đơn từ 15 tuổi trở lên, và mức phí khám sức khoẻ là 40 USD cho đương đơn từ 14 tuổi trở xuống. Bắt đầu từ ngày 1/2/2008 lệ phí khám sức khỏe sẽ tăng lên 100 đô la cho đương đơn từ 15 tuổi trở lên và 70 đô la cho đương đơn dưới 14 tuổi nhằm bù đắp cho việc tăng các chi phí liên quan đến khám sức khỏe.

– Giấy khai sinh của mỗi đương đơn (bản chánh và bản sao).
– Giấy khai sinh của người bảo lãnh (bản chánh và bản sao).
– Giấy lý hôn hoặc giấy chứng tử của vợ hoặc chồng cũ của đương đơn và người bảo lãnh, nếu có (bản chánh và bản photocopy).
– Giấy cam kết này phải được đánh máy và do cơ quan có chức năng ở đại phương cấp và phải là bản gốc
– Nếu đương đơn có con nhỏ dưới tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) xin thị thực cùng với đương đơn nhưng còn cha hoặc mẹ ở lại Việt Nam, đương đơn cần phải cung cấp giấy chấp thuận cho con xuất cảnh sang Hoa Kỳ của người cha hoặc mẹ đó.
– Giấy chứng nhận cảnh sát (lý lịch tư pháp) cho mỗi đương đơn từ 16 tuổi trở lên được cấp trong vòng một năm qua bởi Sở Tư Pháp tỉnh/ thành phố nơi đương đơn cư trú hợp pháp theo như đăng ký trong Hộ khẩu.
– Nếu đương đơn đã từng sống ở nước ngoài trên 6 tháng kể từ khi 16 tuổi, đương đơn phải nộp giấy chứng nhận cảnh sát của nước đó vui lòng nhấn vào đây.
– Giấy tờ liên quan đến toà án hoặc tiền án, nếu có.
– Hồ sơ quân đội, nếu có.
– Bộ bảo trợ tài chánh mẫu I-134 và chứng từ về tài chánh. Mẫu I-134 phải được ký bởi người bảo lãnh và phải được thị thực của phòng Công Chứng trong vòng không quá 1 năm trước ngày phỏng vấn kèm theo chứng từ thuế của năm gần nhất và giấy chứng nhận việc làm được ký trong vòng 1 năm (trên giấy có tiêu đề của công ty) hoặc giấy phép kinh doanh còn hiệu lực. Cần 1 bản photocopy mẫu I-134 cho mỗi thành viên đi cùng. Nếu đương đơn có người đồng tài trợ, người đồng tài trợ phải nộp toàn bộ giấy tờ như đã liệt kê ở trên và bằng chứng người đồng tài trợ là công dân Hoa Kỳ hoặc Thường trú nhân ở Hoa Kỳ như giấy khai sinh ở Hoa Kỳ, giấy chứng nhận nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh.
– Toàn bộ bằng chứng chứng minh mối quan hệ của đương đơn với người bảo lãnh và với các thành viên trong gia đình đi cùng.
Mặc dù hồ sơ bảo lãnh diện hôn phu hôn thê chỉ có giá trị trong vòng bốn tháng, viên chức lãnh sự có thể gia hạn thời gian hiệu lực của hồ sơ bảo lãnh với điều kiện là viên chức vẫn tin rằng người bảo lãnh và đương đơn vẫn duy trì tình trạng hợp pháp để tự do đi đến hôn nhân và vẫn dự định kết hôn trong vòng 3 tháng tính từ ngày đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ.

Thị Thực Loại V.
– Bằng chứng rằng 1) Đương đơn là vợ/chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân (LPR); 2) Người vợ/chồng hoặc cha mẹ của đương đơn mở hồ sơ bảo lãnh vào ngày hoặc trước ngày 21 tháng 12 năm 2000; và 3) Đương đơn đã chờ ít nhất là 3 năm để Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận hồ sơ hoặc để ngày ưu tiên của hồ sơ được giải quyết đến.
– Đơn xin thị thực không di dân, mẫu đơn DS-156 (2 bản).
– Mẫu đơn xin thị thực V, mẫu đơn DS-3052.
– 2 ảnh màu làm thị thực.
– Biên lai thu phí MRV 100 USD đóng tại Ngân hàng Citibank.
– Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất sáu tháng sau ngày cấp thị thực.
– Kết quả khám sức khoẻ tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
– Mức phí khám sức khoẻ là 60 USD cho đương đơn từ 15 tuổi trở lên, và mức phí khám sức khoẻ là 40 USD cho đương đơn từ 14 tuổi trở xuống.
– Giấy khai sinh của mỗi đương đơn (bản chánh và bản sao có chứng thực).
– Giấy ly hôn hoặc giấy chứng tử của vợ hoặc chồng cũ của đương đơn và người bảo lãnh, nếu có (bản chánh và bản photocopy có chứng thực).
– Giấy chứng nhận cảnh sát (lý lịch tư pháp) cho mỗi đương đơn từ 16 tuổi trở lên được cấp trong vòng một năm qua bởi Sở Tư pháp tỉnh/thành phố nơi đương đơn cư trú hợp pháp theo như đăng ký trong Hộ khẩu.
– Nếu đương đơn đã từng sống ở nước ngoài trên 12 tháng kể từ khi 16 tuổi, đương đơn phải nộp giấy chứng nhận cảnh sát của nước đó vui lòng nhấn vào đây.
– Giấy tờ liên quan đến toà án hoặc tiền án, nếu có.
– Hồ sơ quân đội, nếu có.
– Bộ bảo trợ tài chánh mẫu I-134 và chứng từ về tài chánh cho thấy người bảo lãnh có đủ khả năng để cấp dưỡng cho đương đơn chẳng hạn như chứng từ thuế của năm gần nhất và giấy chứng nhận việc làm hiện tại.
– Toàn bộ bằng chứng chứng minh mối quan hệ của đương đơn với người bảo lãnh và với các thành viên trong gia đình đi cùng.

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!