Ðiểm tín dụng là một con số gồm ba chữ số, nhưng con số có vẻ như vô hại này được cột chặt với số tiền mà bạn có thể vay mượn. Nó cũng ảnh hưởng tới các điều khoản của việc vay tiền. Ðể luôn luôn nắm vững về vấn đề tài chánh, một cá nhân phải hiểu tường tận cách tính điểm tín dụng để thực hiện những quyết định khôn ngoan.

(Hình minh họa: Kevork Djansezian/Getty Images)

 

Các cơ quan tín dụng tính điểm như thế nào?

Có ba cơ quan tín dụng chính hoạt động tại Hoa Kỳ: Equifax, Trans Union và Experian. Trong khi các cơ quan tín dụng sử dụng các phương pháp khác nhau để tính toán điểm tín dụng, đối với những người từ lâu vẫn trả các món nợ của họ đúng thời hạn, sử dụng những loại tín dụng thích hợp và không vượt quá các giới hạn tín dụng được cấp cho họ, những người này thường có điểm tín dụng tốt. Ðiểm tín dụng lý tưởng nằm trong khoảng từ 300 đến 850. Ðiểm tín dụng càng cao, bạn càng có nhiều triển vọng được vay một món tiền với các điều khoản thuận lợi.

Trong khi có nhiều công ty tính điểm tín dụng, điểm FICO (của Fair Isaac Corporation) là loại được sử dụng nhiều nhất trong việc cứu xét đơn vay tiền mua nhà. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới điểm FICO:

 

Lịch sử những vụ trả nợ

Với tính cách yếu tố quan trọng nhất đối với điểm tín dụng, những người có thói quen trả các hóa đơn trễ hạn là những người có thể thiệt hại nhiều nhất. Bởi vì lịch sử những vụ thanh toán nợ nần là một phản ánh rõ ràng nhất chứng tỏ một cá nhân có thể không tôn trọng các bổn phận tài chánh của mình, đó là yếu tố lớn nhất đóng góp vào việc tính toán điểm tín dụng, với một giá trị 35%.

 

Nợ nần hiện nay

Yếu tố quan trọng kế tiếp ảnh hưởng tới điểm tín dụng của bạn là số tiền mà bạn đang nợ. Nếu số tiền mà bạn nợ gần với giới hạn tín dụng được cấp cho bạn, điểm tín dụng của bạn sẽ giảm mạnh. Tương tự, nếu bạn có nhiều trương mục phải trả nợ, điều này cũng ảnh hưởng xấu tới điểm tín dụng của bạn.

Nợ nần mà bạn đang phải trả có một giá trị 30% đối với điểm tín dụng của bạn. Yếu tố này cũng xét tới số tiền mà bạn nợ so với số tiền mà bạn có thể vay.

 

Lịch sử tín dụng có từ lâu hay mới đây?

Khía cạnh quan trọng khác của điểm tín dụng là lịch sử tín dụng của bạn đã bắt đầu từ bao giờ. Người ta nói lịch sử tín dụng càng bắt đầu từ lâu càng tốt. Ðiều này quả thật đúng bởi vì các trương mục của bạn được mở càng lâu trước đây, nó càng có thể thúc đẩy điểm tín dụng của bạn. Khoảng thời gian của lịch sử tín dụng đóng góp 15% vào điểm tín dụng.

Khoảng thời gian của lịch sử tín dụng còn được chia ra làm ba phần: một loại trương mục nào đó đã được mở từ bao giờ, các trương mục nói chung đã được mở bao lâu, và những trương mục đó đã được sử dụng từ lúc nào. Ít nhất một trương mục tín dụng có hoạt động trong ít nhất sáu tháng qua là điều quan trọng đối với một lịch sử tín dụng lâu dài và vững chắc.

 

Tín dụng mới

Nếu bạn đã xin bất cứ trương mục tín dụng nào gần đây, nó sẽ tính một giá trị 10% đối với điểm tín dụng của bạn. Nếu bạn đã mở nhiều trương mục trong một khoảng thời gian ngắn, điểm tín dụng của bạn sẽ sụt giảm. Ðiều này đặc biệt nguy hiểm nếu một cá nhân không có một lịch sử tín dụng lâu dài.

 

Các loại tín dụng

Ðây là lúc xét tới các loại tín dụng mà bạn có. Các trương mục của công ty tài chánh, các trương mục của các cửa hàng bán lẻ, những món vay trả dần mỗi tháng một số tiền nhất định, và các trương mục thẻ tín dụng là một sự pha trộn lành mạnh của các trương mục trả dần và các trương mục luân chuyển (revolving accounts). Khía cạnh này thường chỉ được xét tới khi không có đủ thông tin để xác định điểm tín dụng.

 

Có gì tệ hơn đối với điểm tín dụng của bạn hay không?

Bạn có thắc mắc về chuyện có gì tệ hại hơn đối với điểm tín dụng của bạn hay không? Ðó là các trường hợp khai phá sản, bị xiết nhà, đối tượng của các cơ sở thu nợ, và có trương mục mà ngân hàng cho vay coi như không đòi được. Nếu báo cáo tín dụng của bạn cho thấy có một vụ xiết nhà, khai phá sản hoặc các trương mục không đòi được, điểm tín dụng của bạn sẽ sụt giảm. Cả ba diễn tiến này chứng tỏ bạn thường không thể hoàn thành bổn phận tài chánh của bạn và chắc chắn sẽ giảm điểm tín dụng của bạn.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: