WASHINGTON (Stars and Stripes) Hôm Thứ Tư, các giới chức lãnh đạo Không Quân Mỹ cho hay có 34 sĩ quan Không Quân hiện có nhiệm vụ điều hành các ụ phóng hỏa tiễn nguyên tử ngầm dưới đất bị điều tra gian lận kỳ thi kiểm soát khả năng chuyên môn tại căn cứ Malmstrom, tiểu bang Montana năm ngoái.

Tham mưu trưởng Không Quân Mỹ, Tướng Mark Welsh. (Hình: AP/Photo)

Con số 34 sĩ quan này chiếm khoảng 18% các sĩ quan điều hành hỏa tiễn nguyên tử đồn trú tại căn cứ Malmstrom.

“Có sự gian lận trong kỳ thi vừa qua. Một số sĩ quan có hành động gian lận. Một số khác biết mà không làm gì để ngăn cản hay báo cáo. Ðây là thái độ hoàn toàn không thể chấp nhận, ngược hẳn lại các giá trị căn bản của Không Quân Mỹ,” theo lời tân bộ trưởng Không Quân Mỹ, bà Deborah James, cho báo chí hay tại Ngũ Giác Ðài.

“Gian lận hay để cho những người khác gian lận đi ngược lại tất cả giá trị của quân đội. Tất cả những ai liên hệ sẽ bị trách nhiệm theo phần vụ của mình,” theo lời tham mưu trưởng Không Quân Mỹ, tướng Mark Welsh.

Cuối tuần qua, văn phòng điều tra Bộ Không Quân tìm ra chứng cớ việc một sĩ quan thuộc Không Ðoàn 341 ở Malmstrom gửi bằng text các câu trả lời của kỳ thi kiểm soát chuyên môn trong tháng cho ít nhất 16 sĩ quan khác.

Tướng Welsh cho hay hiện chưa rõ những người liên hệ có dùng các lời giải này hay không, nhưng rõ ràng là họ không đi báo cáo với cấp chỉ huy.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: