Kinh tế Nga bắt đầu báo động: tốc độ chậm lại trong 2 tháng liên tục đầu năm 2013, và khuynh hướng này có vẻ sẽ tiếp tục. Bộ Phát Triển Kinh Tế Nga cũng ước tính rằng sức tăng GDP từ tháng 1-2013 tới tháng 3-2013 chỉ là 1% theo tỷ lệ trong năm, nghĩa là rất chậm lần đầu kể từ khi kinh tế Nga chạm đáy hồi giữa năm 2009. Dân Nga lại khổ hơn: giá hàng nội địa tăng nhanh gấp đôi ở Tây Phương. (Photo AVB)
Theo vietbao.com

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: