Đóng phí $165 có một số thay đổi như sau:
Vào trang web tạo account bằng địa chỉ email của mình.
https://elis.uscis.dhs.gov/cislogin/…ccessAction.do
Chọn: Creat New Account
– Đánh dấu chọn vào Ô : * I have read and agree to the Privacy Act Statement.
-Chọn I Accept
***Chọn 1 trong 2 lựa chọn như sau:
– Applicant (Apply benefit for myself). Tự mình đóng cho mình
– Legal Representative: Người đại diện hợp pháp (người thân đóng dùm)
– Gỏ địa Chỉ email, xác nhận lại email lần nữa.
Sau đó Kiểm tra email, vào đường link để tạo mật khẩu. Mật khẩu phải tối đa 8 ký tự trở lên, bao gồm phải có ký tự như: ?,/saigon123. Ví dụ mật khẩu là: ?saigon55
– Sau đó phãi trã lời 5 câu hỏi bí mật.
– Có 03 lựa chọn để gởi mật khẩu, chọn Secure Pin Via email, sau đó chọn Test Secure Pin. Vào email để lấy mã Pin.
Nhập mã pin vào: Secure Pin, Sau đó chọn: Submit Pin.
– Sau đó đã Active xong.
– Sau đó trang web Step-by-Step online Applicant
– Chọn : USCIS Immigrant Fee. Chọn Apply online,
– Sau đó là phần thông tin cá nhân bạn tự điền nhé
Họ và Tên, số Alien, gỏ 2 lần, số Dos gỏ 2 lần, ngày tháng năm sinh, Country of bỉth= Vietnam
Nếu có thêm thành viên trong gia đình thì chọn thêm mục: Add Family member. Chọn next.

Cứ thế mà làm tiếp: Phí này bạn có thể nhờ người thân bên Mỹ đóng, cung cấp thông tin cá nhân, ngày tháng năm sinh, số Alien, số Dos ID, nếu bạn không cần thẻ xanh gấp có thể qua Mỹ rồi đóng cũng được.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: