“Tôi cảm thấy tự hào và cảm kích những gì BPSOS và SYBEP (Chương trình thanh niên xe đạp và mùa hè) đã rèn luyện nhân cách của tôi để giúp tôi đạt được học bổng Gates Millennium Scholarship. Họ đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi thông qua hoạt động giúp đỡ cộng đồng, học thức cùng với sự nhận thức của tôi về tầm quan trọng của học vấn. Tôi yêu BPSOS và SYBEP đã giúp đỡ tôi thành công cụ thể là việc nhận được học bổng này. Bản thân tôi khuyến khích các bạn thanh niên khác nên tham gia vào các công việc giúp đỡ cộng đồng không chỉ ở chương trình BPSOS mà còn thông qua các tổ chức khác để giúp tạo ra một cộng đồng và cuộc sống tốt hơn cho mọi người xung quanh.”

(Phat Nguyen, senior, South Philadelphia High School)

Phát Nguyễn là một trong số học sinh gốc Việt nhận được học bổng Gates Millennium Scholarship.

Trong số 55,000 học sinh thực hành từ khắp nơi trong nước, Nguyễn Phát là một trong số 1,000 học sinh đầy may mắn đã có thể đạt được một trong những học bổng cao và có uy tín nhất tại Hoa Kỳ, đó là Quỹ Học Bổng Bill and Melinda Gates Millennium. Người nhận học bổng nhận được hỗ trợ học phí đại học cùng phát triển tinh thần lãnh đạo và học bổng được tái hỗ trợ qua trường đại học và tốt nghiệp trung học.

Nguyễn Phát là một thành viên tích cực của Chương Trình Nâng Cao Năng Lực Thanh Thiếu Niên Á Châu của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS-Delaware Valley, nơi mà anh đã trải qua các khóa đào tạo lãnh đạo trong năm học, và được nhận vào Chương Trình Thực Tập Thanh Thiếu Niên Mùa Hè của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS chúng tôi, anh đạt được tinh thần lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp cao sâu giúp anh trở thành một nhà lãnh đạo trẻ hoạt động trong cộng đồng của chúng ta.

Mùa Hè này, Phát, cùng với 24 học sinh trung học khác, sẽ tham gia chương trình thực tập mùa Hè năm 2013, các thanh thiếu niên sẽ chạy trong vòng 6 tuần kể từ 1 Tháng Bảy đến 9 Tháng Tám. Học sinh sẽ được bồi dưỡng cho 20 giờ một tuần với giá $7.25 một giờ.

BPSOS đang nhận đơn xin tham gia:

Nếu con em của các bạn trong hạn tuổi từ 14-21 đang học trung học hoặc sẽ vào trung học vào mùa Thu tới, cũng như các bạn quan tâm đến việc con em các bạn sẽ là thành viên trong Chương Trình Thực Tập Mùa Hè của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với Minh Nguyễn tại số 267-312-9136 hoặc email đến summer.bpsos@gmail.com. Chúng tôi mong muốn xây dựng thế hệ kế tiếp mà các nhà lãnh đạo trẻ sẽ góp mặt trong cộng đồng của chúng ta.

Theo tiengviet online

HungViet

HungViet

Posted by HungViet

: